Axis

usługi translatorskie

EN → PL • PL → EN

Można, jak to zrobił polski przewoźnik lotniczy, zaproponować pasażerom indyka z „dried dactyls”.

Można, jak pewien dziennikarz, uznać, że najwyraźniej kuszono ich suszonym pterodaktylem.

Można, jak ktoś komentujący ten domysł, zawyrokować: „Chrzani ten gość. Daktyl po angielsku to właśnie dactyl — ale jest to angielski amerykański. Date jest w british english”. (Pisownia oryginalna).

Można też kilka rzeczy sprawdzić. Daktyl to faktycznie dactyl (po obu stronach Atlantyku), lecz niestety wyłącznie w znaczeniu miary wierszowej. „Malachi Mulligan, two dactyls” (J. Joyce, Ulysses), tam-ta-ta, tam-ta-ta, MAL-ə-ki: MAL-i-gən.

Dlatego za dewizę przyjmujemy zdanie Friedricha Nietzschego:

Filolog czyta powoli

Nietzsche wprawdzie nie miał na myśli sztuki przekładu, ale jego stwierdzenie, że „w czasach, w których czyta się za dużo”, tylko niespiesznie czytający filolog „pół godziny myśli o sześciu linijkach”, uważamy za przykazanie, więcej niż wymóg. Doceniono to.

•   •   •

Na ponaddwudziestoletnie doświadczenie, zdobywane głównie podczas współpracy z redakcjami należącymi do najpoważniejszych opiniotwórczych mediów w Polsce, składają się setki przekładów:

• prac i analiz najsłynniejszych ekonomistów świata publikowanych przez portale VoxEU i Project Syndycate

• artykułów ukazujących się w „The Economist” i materiałów przygotowywanych przez Economist Intelligence Unit (przekłady dla „Wprost” i „Obserwatora Finansowego”, portalu prowadzonego przez NBP)

• fundamentalnych i technicznych analiz giełdowych

• sprawozdań biegłych rewidentów z audytów

• broszur informacyjnych i katalogów części do sterowanych iPadami najnowocześniejszych maszyn rolniczych z systemami GPS, używanych w kilkudziesięciu krajach świata

• wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA)

• modułów kadrowo-płacowych SAP.

•   •   •

Nobilitacja za noblistę

Wielkiemu problemowi drobniaków, przekładowi słynnej książki, którą wydali Thomas Sargent (laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii), oraz François Velde, kapituła konkursu Economicus przyznała w 2012 roku I miejsce w kategorii „Najlepsze tłumaczenie zagranicznej książki ekonomicznej”.

Wybrali nas: