Za cytowanym przekładem tekstu biblijnego w indeksie górnym podano źródło polskiej wersji:

L — Biblia lubelska
P — Biblia paulistów
T — Biblia Tysiąclecia
U — Uwspółcześniona Biblia gdańska
† — oznacza, że do wykorzystanego przekładu wprowadzono pewne zmiany ze względu na wywód autora

odsyłacz do tekstu: Adam