To zamysł przygotowania nieliterackiego — niepięknego, za to jak najwierniejszego — filologicznego przekładu pozwalającego osobie nieznającej włoskiego zrozumieć oryginalne libretto. W miarę możliwości regularnie będą się pojawiały kolejne partie, pliki w formacie pdf do pobrania lub wydrukowania. Pod odsyłaczami próbka tego przekładu.

Akt 1

 1. Duettino „Cinque… dieci…” i recytatyw „Cosa stai misurando”.
 2. Duettino „Se a caso madama la notte ti chiama”.
 3. Recytatyw „Or bene, ascolta, e taci”.
 4. Cavatina „Se vuol ballare”.
 5. Recytatyw „Ed aspettaste il giorno” i aria „La vendetta!”.